Likwidacja świetlików dachowych na dachu hali produkcyjnej a konsekwencje dla pracodawcy

Total
0
Shares

Likwidacja świetlików dachowych na dachu hali produkcyjnej a konsekwencje dla pracodawcy

Samowolne zmiany w konstrukcji budynku mogą skutkować kontrolą nadzoru budowlanego. Jeśli po przeprowadzonych zmianach nie zostaną zachowane wymagane parametry oświetlenia, to zmian takich nie wolno dokonywać. Podczas kontroli inspektora pracy nieprawidłowości mogą zostać stwierdzone, co skutkować może wydaniem nakazu jak najszybszego usunięcia uchybień.

W pomieszczeniu stałej pracy przez co należy rozumieć pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny, trzeba zapewnić oświetlenie dzienne. Oświetlenie to musi być dostosowane jego przeznaczenia, kształtu i wielkości z uwzględnieniem warunków określonych w ogólnych przepisach bezpieczeństwa. Odstępstwem od tego przepisu (§ 25 i § 26 ust. 1 rozporządzenia MPiPS z 26.9.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.) jest sytuacja, w której niemożliwe jest lub niewskazane stosowanie oświetlenia dziennego ze względu na technologię produkcji. Oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, w tym wymaganej ich dokładności, a także musi spełniać wymagania określone w Polskiej Normie. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innych pomieszczeniach, w których oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów na przeznaczenie – powinno to być co najmniej 1:12.

Jeżeli więc w hali produkcyjnej likwidacja świetlików spowoduje, że powyższe wymagania nie będą spełnione, to takie działanie jest niedopuszczalne. Na stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego wymagane jest uzyskanie przez pracodawcę zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydanej w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy. W takim przypadku oświetlenie elektryczne powinno spełniać parametry zgodne z Polską Normą PN-EN 12464-1:2012 światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

W przypadku kiedy pomieszczenia stałej pracy w hali produkcyjnej po likwidacji świetlików dachowych nie spełniają wymagań w zakresie oświetlenia światłem dziennym i elektrycznym, a natężenie oświetlenia na stanowisku pracy okaże się niezgodne z wymaganiami Polskiej Normy, należy liczyć się z tym, że podczas kontroli przeprowadzanej przez inspektora pracy z Państwowej Inspekcji Pracy uchybienia zostaną przez niego zakwestionowane. W efekcie tego zostanie skierowany nakaz do pracodawcy w kierunku usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Nie należy również zapominać, iż nie wolno samowolnie dokonywać zmian w konstrukcji budynku, gdyż wiąże się to z kontrolą ze strony powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Kontrola taka może również wynikać z ustaleń poczynionych przez inspektora pracy.

You May Also Like
Markiza tarasowa

Markiza czy żagiel co wybrać?

Zakrycie balkonu czy tarasu zwiększa ich funkcjonalność, umożliwia wygodniejsze użytkowanie latem, a jednocześnie chroni uprawiane rośliny przed nadmiernym, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Do najbardziej popularnych rozwiązań możemy zaliczyć markizy tarasowe…
View Post

Rodzaje izolacji rurociągów

Rurociąg to urządzenie techniczne służące do transportu substancji w stanie skupienia pozwalającym na przemieszczanie czynnika w rurach z oprzyrządowaniem. Niezależnie od przenoszonych substancji, konstrukcje te wymagają ochrony. Stosuje się zabezpieczenie…
View Post

Czym jest silikon sanitarny?

Przeprowadzając remont kuchni lub łazienki, nie sposób nie natknąć się w końcu na kwestie związane z uszczelnieniem i wypełnieniem szczelin pomiędzy ścianą, lub podłogą, a armaturą łazienkową oraz sprzętem kuchennym.…
View Post